บาร์โค้ดประเภทต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ


          ปัจจุบันมีบาร์โค้ดหลากหลายชนิด และอุตสาหกรรมแต่ละประเภทก็มีกระบวนการติดฉลากของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติสากลของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบาร์โค้ดแต่ละประเภทที่มีการใช้งานในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

          บาร์โค้ดจะมีอยู่สองประเภทหลักคือ บาร์โค้ดแบบ 1D และแบบ 2D โดยบาร์โค้ดแบบ 1D จะสามารถแยกไปได้อีกสองประเภทคือ บาร์โค้ดแบบ Numeric-Only ซึ่งก็จะมีเพียงข้อมูลตัวเลขเท่านั้น และบาร์โค้ดแบบ Alpha-Numeric ที่จะมีทั้งข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรรวมอยู่ด้วยกัน


บาร์โค้ด 1D แบบ Numeric-Only


UPC Universal Product Codes (UPC) - รหัสประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับร้านขายของชำที่ต้องมีการบริการที่รวดเร็วและเป็นบาร์โค้ดที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด สามารถพบได้ในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ค้าปลีก ซึ่งบาร์โค้ดประเภทนี้เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในธุรกิจค้าปลีก

International Article Number (EAN) - ใช้สำหรับระบุผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ออกแบบมาสำหรับการสแกน ณ จุดขาย (POS) รวมถึงบาร์โค้ดเหล่านี้จะถูกใช้โดยผู้จำหน่ายหนังสือ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยและผู้ค้าส่งเพื่อการตรวจสอบและติดตามหนังสือ

บาร์โค้ด Industrial 2 of 5 - บาร์โค้ดประเภทนี้มักจะไม่ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายเหมือนกับบาร์โค้ด 1D ประเภทอื่น ๆ แต่ก็ยังสามารถพบการใช้งานได้ในคลังสินค้าบางแห่งในปัจจุบัน

บาร์โค้ด Interleaved 2 of 5 codes - บาร์โค้ดประเภทนี้คือ บาร์โค้ด Industrial 2 of 5 ในรูปแบบที่ใหม่และมีความซับซ้อนกว่า สามารถพบได้ทั่วไปในคลังสินค้า การผลิตและการกระจายสินค้า

POSTNET - บาร์โค้ดประเภทนี้ถูกใช้โดยบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการเข้ารหัส รหัสไปรษณีย์หรือ ZIP code เพื่อช่วยในการจัดการส่งจดหมายและจัดการกับข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CODABAR - บาร์โค้ดเหล่านี้ถูกใช้โดยธุรกิจด้านโลจิสติกส์และธุรกิจสุขภาพ ซึ่งจุดเด่นของบาร์โค้ดประเภทนี้คือความสามารถในการปริ้นท์ได้อย่างสะดวกและง่ายโดยการใช้เครื่องคอมแพคปริ้นท์ทั่วไป ดังนั้นผู้ใช้งานสามารถสร้างรหัส Codabar จำนวนมากด้วยการใช้หมายเลขติดต่อกันโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้งานของคอมพิวเตอร์


บาร์โค้ด 1D Alpha-Numeric


Code 39 - บาร์โค้ดเหล่านี้เป็นหนึ่งในบาร์โค้ดตัวอักษรและตัวเลข 1D ที่เก่าแก่ที่สุดและพบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ หน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยบาร์โค้ดประเภทนี้จะมีความยาวแตกต่างกัน

CODE 128 - บาร์โค้ดขนาดกะทัดรัดเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า โลจิสติกส์และระบบขนส่งมวลชนในหลายประเทศทั่วโลก


บาร์โค้ด 2D


Quick Response หรือ QR Code - QR โค้ดเป็นที่นิยมในด้านการตลาดเพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาต่าง ๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์

Data Matrix - โค้ดรูปทรงสี่เหลี่ยมเหล่านี้ได้กลายเป็นบาร์โค้ด 2D ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด บาร์โค้ดประเภทนี้สามารถเข้ารหัสข้อมูลจำนวนมากในพื้นที่ขนาดเล็กได้และเป็นที่นิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตที่ต้องมีการติดฉลากขนาดเล็กและในธุรกิจสุขภาพต่าง ๆ

PDF417 - บาร์โค้ดนี้สามารถพบได้ในบัตรประจำตัวประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก โดยจะมีขนาดใหญ่กว่าบาร์โค้ด 2D ประเภทอื่น ๆ ถึง 4 เท่า เช่น รหัส QR โค้ด มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบขนส่งมวลชนและบัตรประจำตัวประเภทต่าง ๆ

Aztec - มีการใช้งานโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตั๋วหรือ boarding pass ขึ้นเครื่องบินของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งบาร์โค้ดประเภทนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลได้มากภายในพื้นที่ขนาดเล็ก ​

แหล่งที่มา
www.barcode-labels.com/getting-started/barcodes/types
www.scandit.com/types-barcodes-choosing-right-barcode
www.camcode.com/asset-tags/guide-to-barcode-types-standards