ฉลากสินค้าด้านอาหาร​

บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัย จึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพราะฉลาก บนผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีความสำคัญไม่น้อยกว่าตัวผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งฉลากสินค้าอาหารมีประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิตอาหาร สามารถใช้ในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคยังใช้ฉลากสินค้าเป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อเช่น ฉลากอาหารสำเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง อาหารขบเคี้ยว ฉลากไวน์ ฉลากน้ำดื่ม เป็นต้น​

ฉลากเครื่องสำอาง

ฉลากสินค้าเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ การออกแบบและการเลือกวัสดุการพิมพ์ จึงมีความสำคัญ เพราะสติ๊กเกอร์หรือสีบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับสินค้าที่ขายก็ได้ นอกจากการเลือกที่เหมาะสมแล้วความสวยงาม คมชัด ดูโดดเด่น มีข้อมูลของสินค้าชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้​

ฉลากสินค้าด้าน Logistic​

ป้ายฉลากสินค้าที่มีความชัดเจน จะมีประโยชน์มากในการจัดการกับสินค้า เพราะจะช่วยให้การกระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ฉลากผลิตภัณฑ์ OTOP

ทางบริษัทฯ มีทีมงานออกแบบเพื่อดีไซน์ฉลากสินค้า OTOP ให้สินค้าดูโดดเด่นมี เอกลักษณ์ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์OTOP มีศักยภาพระดับสากล​

อุตสาหกรรมยานยนต์

เป็นฉลากที่มีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนไม่สูญเสียคุณสมบัติแม้จะอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงทนต่อสารเคมีต่างๆ และทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันการเสื่อมสภาพของข้อความที่แสดงบนฉลาก เช่น ฉลากยางรถยนต์แบตเตอรี่ เครื่องยนต์ และบนพื้นผิวกระจก เป็นต้น​​

ฉลากอุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หมึกพิมพ์ริบบอนสำหรับเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อความคงทนเนื้อเหนียว ฉีกขาดยากมีความทนทานสูงในการติดชิ้นงาน เช่น สติ๊กเกอร์ ติดผงซักฟอก สติ๊กเกอร์ติดถังสี ถังน้ำมัน เป็นต้น​

ฉลากป้องกันการปลอมแปลง

สติ๊กเกอร์วอยด์กันปลอม มีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบ คุณสมบัติของสติ๊กเกอร์ เมื่อติดแล้วไม่สามารถลอกได้ หากทำการลอกจะทิ้งคำว่า VOID บนเนื้อผิวนั้นๆ สามารถพิมพ์รูปข้อความต่างๆ ได้ตามความต้องการใช้สำหรับติดการรับประกันต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือป้องกันการเปิดแกะสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาติ