บาร์โค้ดประเภทต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ

ปัจจุบันมีบาร์โค้ดหลากหลายชนิด และอุตสาหกรรมแต่ละประเภทก็มีกระบวนการติดฉลากของสินค้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติสากลของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

เคล็ดลับ 6 ข้อเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ฉลากสินค้า

รู้หรือไม่ว่ามีวิธีที่ทำให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ฉลากสินค้าได้ แม้วิธีที่เราจะแนะนำในบทความนี้อาจไม่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากนัก แต่ก็ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ฉลากสินค้า ความสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม

ในโลกที่มีการแข่งขันสูงอย่างยุคปัจจุบัน การจับจ่ายซื้อสินค้า ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าและบริการได้หลากหลาย รวดเร็ว ตามความเร็วของ internet ที่นับวันจะยิ่งสูงขึ้น

วิธีการรักษามาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดพิมพ์​

ฉลากสินค้าของคุณทำหน้าที่เสมือนสื่อโฆษณาและพนักงานขายบนชั้นวางภายในร้านค้า และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณในการแข่งขันกับสินค้าคู่แข่ง ในปัจจุบัน