ฉลาก สติกเกอร์ พื้นที่ขนาดเล็กที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม​​

การติดฉลากบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาดนั้น ส่วนใหญ่นักการตลาดจะใช้การสติกเกอร์ในผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความรู้ เกี่ยวกับคุณประโยชน์ใหม่ๆ ของส่วนผสม ทั้งนี้อาจจะอ้างอิงงานวิจัยใหม่ที่ค้นพบ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้การติดฉลากยังช่วยบอกถึงส่วนผสม และปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันอีกด้วย

การติดฉลากแต่ละชนิดและฟังก์ชั่น​

การติดฉลากเป็นวิธีที่ดีในการแยกแยะตราหรือบรรจุภัณฑ์ การติดฉลากคือการติดป้าย ป้ายจะเป็นอะไรก็ได้ เเผ่นกระดาษ การพิมพ์ลง ทำรูปบนเหล็ก หรือหนัง ที่ติดหรือที่เป็นส่วนของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกถึงข้อมูลถึงที่อยู่ข้างในของราคาหรือสถาณที่ผลิตหรือข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ดังนั้น ฉลากคือป้ายบอกข้อมูล กระดาษห่อหรือตราประทับที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์

วัสดุ 7 ชนิดในการทำป้ายฉลาก​

การติดฉลากไม่เพียงช่วยให้การระบุสินค้าง่ายขึ้นแต่ยังช่วยในการชี้แนะ การให้ข้อมูลและคำเตือน ต่อไปนี้เป็นรายการของวัสดุฉลาก7 ชนิดที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรม