ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับฉลากสินค้าเพื่อที่จะปฏิบัติตาม GHS

ภาชนะบรรจุสารเคมีรองเป็นภาชนะบรรจุสารเคมีที่พบมากที่สุดในที่ทำงาน ในขณะที่ภาชนะที่ใช้ในการจัดส่งสารเคมีต้องมีฉลากตามระบบ GHS อย่างเต็มรูปแบบ การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) อย่างเต็มรูปแบบ

ฉลากสินค้าสีสันสดใสช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร​

ฉลากสินค้าคือช่องทางแรกที่ลูกค้าจะทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่นเดียวกับปกหนังสือ ฉลากสินค้ามอบความประทับใจแรกพบให้แก่ผู้บริโภค ฉลากจะทำหน้าที่เป็นหน้าตาให้กับยี่ห้อสินค้าของคุณในทุกการซื้อ กระตุ้นให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ หลังจากนั้นระหว่างที่ลูกค้าใช้สินค้า ฉลากสินค้าของคุณจะคอยตอกย้ำการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป เมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้อใหม่ ฉลากสินค้าจะคอยบอกลูกค้าของคุณว่าต้องซื้อยี่ห้อไหน

วิธีการสร้างฉลากที่ดีที่สุดด้วยการใช้จิตวิทยาทางสี​

มากกว่า 90% ของผู้เลือกซื้อสินค้าตัดสินผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วจากสีของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า จิตวิทยาทางสีมีผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของเราในร้าน การเข้าใจบทบาทของสีในการทำบรรจุภัณฑ์และการทำฉลากจึงควรเป็นขั้นตอนถัดไปในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค และเพิ่มผลกำไรของคุณ

ศัพท์เฉพาะในการทำแถบม้วนสติกเกอร์และฉลากสินค้าสำหรับแพคเกจจิ้งของคุณ​

ป้ายแบบสั่งทำนั้น เป็นตัวสื่อที่ใช้ได้หลากหลาย อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบต่างก็ใช้มันในหลากหลายรูปแบบนับไม่ถ้วน แต่ประโยชน์ที่ทุกคนนิยมใช้ ก็คือนำมันไปใช้ในการโปรโมทธุรกิจ โดยเฉพาะการทำแบรนดิ้ง หรือสร้างยี่ห้อนั่นเอง และในหลายๆกรณีที่ฉลากนั้นจะเป็นสิ่งแรกๆที่ดึงดูดลูกค้าของคุณให้รู้จักยี่ห้อของคุณ